Regionalne stowarzyszenie przedsiębiorców
"Regionalnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców" z siedzibą w Limanowej zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy w dniu 10 maja 2011r. pod numerem KRS 0000385855. Stowarzyszenie jest kontynuatorem działań podejmowanych wcześniej przez Powiatową Radę Przedsiębiorczości. Jednak nowa forma organizacyjna pozwala rozszerzyć działalność oraz przyjąć członków spoza regionu limanowskiego.
RSP Limanowa
Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców
ul. Rzeczna 11 d
34-600 Limanowa
tel. +48 18 33 01 617