Skierowaliśmy list do Ministra w sprawie obrotu gruntami rolnymi
Na początku kwietnia skierowaliśmy pismo do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, informując ministra Krzysztofa Jurgiela o niepokoju, jakie wzbudzają w nas zmiany w obrocie gruntami rolnymi, które wchodzą w życie z początkiem maja. Poniżej treść przekazanego listu.
 
Sz. P. Krzysztof Jurgiel
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
Szanowny Panie Ministrze!
W imieniu Regionalnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców z siedzibą w Limanowej – organizacji skupiającej przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Powiatu Limanowskiego, pragniemy niniejszym wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie w związku z planowanymi zmianami w zakresie obrotu gruntami rolnymi,w szczególności w zakresie w jakim mogą one negatywnie wpłynąć na lokalną przedsiębiorczość.

W ocenie Stowarzyszenia, ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych, a zwłaszcza ograniczenia o charakterze podmiotowym, mogą negatywnie odbić się na rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Pragniemy zwrócić uwagę, że małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą w obrębie Powiatu Limanowskiego, chcąc rozpocząć bądź rozwinąć swoją działalność, niejednokrotnie kupują nieruchomości, celem ich zagospodarowania oraz urządzenia na ich terenie swoich siedzib, zakładów produkcyjnych oraz usługowych lub magazynów. Co istotne, tego typu nieruchomości są często usytuowane
w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, na których już prowadzona jest działalność gospodarcza, a zatem są naturalnym kierunkiem rozwoju lokalnych przedsiębiorców. Wprowadzenie w tym zakresie ograniczeń w sposób bezpośredni wpłynie zatem na możliwość rozwoju przedsiębiorców.

Ponadto, zdaniem Stowarzyszenia, proponowane ograniczenia będą stanowić znaczne utrudnienie także dla lokalnych rolników. W praktyce znacznie trudniejsze będzie samo nabycie nieruchomości rolnej, co istotnie ograniczy możliwości rozwoju istniejących gospodarstw rolnych. Konieczność prowadzenia gospodarstwa rolnego i zakaz zbycia nabytej nieruchomości rolnej przez okres 10 lat spowodują, że rolnicy którzy nie będą w stanie spełnić takich warunków, zrezygnują z zakupu nieruchomości i poszerzenia zakresu prowadzonej działalności. W efekcie, zmiany które miały w założeniu służyć polskim rolnikom, doprowadzą do drastycznego ograniczenia ich swobody, co z pewnością nie przyniesie pozytywnego rezultatu dla polskiego rolnictwa. Powyższe będzie także mieć negatywne przełożenie na działalność lokalnych przedsiębiorców, będących dostawcami towarów i usług dla gospodarstw rolnych.

Należy przy tym podkreślić, że projektowane zmiany będą mieć analogiczne skutki na terytorium całego kraju, co uderzy zwłaszcza w małe i średnie przedsiębiorstwa, które – w przeciwieństwie do większości dużych korporacji działających na terenie Polski – są niemal w całości przedsiębiorstwami ze 100% polskim kapitałem. 

W związku z powyższym, zwracamy się o ponowne rozważenie powyższej kwestii oraz podjęcie działań legislacyjnych celem uwzględnienia w projektowanych zmianach interesów lokalnych rolników i przedsiębiorców. 


Z wyrazami szacunku,
Zarząd RSP