Zapraszamy na spotkanie w sprawie możliwości pozyskiwania funduszy unijnych
Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców, kontynuuje cykl paneli informacyjnych na temat możliwości pozyskiwania funduszy unijnych.
Szanowni Państwo,
Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców, kontynuując cykl paneli informacyjnych na temat możliwości pozyskiwania funduszy unijnych, zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie z Dyrektorem i specjalistami z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, które odbędzie się 18.04.2016r o godz. 11.00. w sali konferencyjnej Restauracji Siwy Brzeg, ul Bronisława Czecha 4 w Limanowej.
W ubiegłym roku mieliśmy zaszczyt gościć Pana Rafała Soleckiego Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości na spotkaniu w Limanowej, w trakcie którego przedstawił informacje o funduszach dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Od tamtego spotkania wiele kryteriów uległo doprecyzowaniu stając się obowiązującymi zasadami, dlatego warto ponownie omówić to zagadnienie.
Przewodnim tematem spotkania będą informacje dotyczące finansowania inwestycji, badań oraz innowacyjności naszej gospodarki ze środków unijnych z szczegółowym omówieniem tematów, które cieszą się największym zainteresowaniem wśród lokalnych firm, tj.
1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach (1.2.1 – 1.2.3)
3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki (3.3.1 – 3.3.2) 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP (3.4.1. – 3.4.5)
Drugi temat omówi Pan Dyrektor Marek Młynarczyk: Środki i programy z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy dla pracodawców tworzących nowe miejsca pracy.
Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu!