UWAGA - KONKURS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Rozpoczyna się dwunasta edycja konkursu, którego celem jest promocja firm osiągających najlepsze wyniki ekonomiczne z zachowaniem zasad etyki biznesu. Organizatorzy Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców w Limanowej, Starostwo Powiatowe w Limanowej i Powiatowy Urząd Pracy zapraszają do składania ankiet.
Rozpoczyna się dwunasta edycja konkursu, którego celem  jest  promocja firm osiągających najlepsze wyniki ekonomiczne z zachowaniem zasad etyki biznesu. Organizatorzy Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców w Limanowej, Starostwo Powiatowe w Limanowej i Powiatowy Urząd Pracy zapraszają do składania ankiet w następujących kategoriach:
 
•    Lider Biznesu Powiatu Limanowskiego w tym laureat internautów 
•    Debiut Gospodarczy Roku 
•    Pracodawca Roku 
•    Działalność charytatywna wśród lokalnej społeczności 
 
„Lider Biznesu Powiatu Limanowskiego" wyróżnia i promuje firmy zarejestrowane na terenie Powiatu Limanowskiego lub prowadzących działalność na jego terenie od ponad trzech lat. „Debiut Gospodarczy Roku” promuje młodych stażem przedsiębiorców prowadzących co najmniej 1 rok, ale nie dłużej niż 3 lata, działalność gospodarczą na terenie Powiatu Limanowskiego, która odznacza się innowacyjnością lub wdrożeniem innowacyjnego produktu/ usługi. „Pracodawca Roku” Konkurs w tej kategorii  promuje firmy, które wyróżniają się szczególną dbałością o tworzenie korzystnych warunków zatrudnienia oraz przyczyniają się do rozwoju lokalnego rynku pracy. "Działalność charytatywna wśród lokalnej społeczności” promuje działania charytatywne i społeczne podejmowane przez osoby związane z przedsiębiorczością.

UWAGA! Wypełnione ankiety konkursowe należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Limanowej, 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 9 do dnia 14 października 2016 r. (pok. 203 lub dziennik podawczy). Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Limanowej  tel. 183337897
 
W tej edycji, po raz pierwszy, organizatorzy - przy współpracy z portalem Limanowa.in - oddają głos Internautom, którzy wskażą zwycięzcę w nowej  kategorii: Lider Biznesu – Laureat Internautów. Kandydata można zgłosić na www.gala.limanowa.in Do 15 września br. będzie można wskazać przedsiębiorców, do których następnie organizatorzy skierują specjalną ankietę. Lista uczestników poddana dalszemu głosowaniu zostanie opublikowana na portalu Limanowa.in. Głosujący – zalogowany użytkownik portalu – będzie mógł oddać tylko jeden głos na danego kandydata. Głosowanie internautów zakończy się 17 października br.

Szczegółowe informacje i wymagane dokumenty:
1. Regulamin Konkursu
2. Ankieta Lider Biznesu
3. Ankieta Lider Biznesu – Laureat Internautów
4. Ankieta Debiut Gospodarczy Roku
5. Ankiet Pracodawca Roku
6. Ankieta Działalność charytatywna wśród lokalnej społeczności
 
UWAGA! Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się podczas Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości (planowany termin: 18 listopad 2016 r.). Gala wręczenia nagród będzie miała charakter publicznej promocji wyróżnionych laureatów. 

Dokumenty do pobrania: