Wykład prof. Jerzego Hausnera „Gospodarka – rozwój – państwo”
Prof. Jerzy Hausner gościł w Limanowej z wykładem „Gospodarka – rozwój – państwo” w dniu 12 września 2016r. Tematem spotkania była kondycja polskiej gospodarki na przestrzeni 25 lat, prognozy rynkowe na najbliższe lata oraz wpływ dofinansowania ze środków unijnych na aktualny rozwój kraju.
Prof. Jerzy Hausner gościł w Limanowej z wykładem „Gospodarka – rozwój – państwo” w dniu 12 września 2016 r. Tematem spotkania była kondycja polskiej gospodarki na przestrzeni 25 lat, prognozy rynkowe na najbliższe lata oraz wpływ dofinansowania ze środków unijnych na aktualny rozwój kraju.

Wykładowcę oraz zebranych na sali przedsiębiorców, samorządowców i młodzież przywitał prezes Regionalnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Józef Oleksy.

Prof. Jerzy Hausner, ekonomista, związany od początku kariery naukowej  z Akademią Ekonomiczną w Krakowie. Opracował 250 publikacji naukowych, koordynował szereg projektów badawczych. W latach 90-tych pełnił funkcję szefa zespołu doradców wicepremiera ds. gospodarczych, pełnomocnika rządu ds. reformy zabezpieczenia społecznego oraz członka Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP. W latach 2001-2005 był posłem na sejm RP. W latach 2001 – 2005 pełnił funkcję ministra pracy i polityki społecznej, ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej,  a także wiceprezesa rady ministrów. Firmował swoim nazwiskiem plan naprawy finansów publicznych (tzw. plan Hausnera). W rządzie Marka Belki pastował stanowisko wicepremiera i ministra gospodarki i pracy. Koordynował wówczas prace nad Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007-2013. Laureat wielu nagród, między innymi nagrody Kisiela oraz nagrody im. Władysława Grabskiego przyznawanej przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Prof. Hausner ocenił, że Polska jest w dobrej kondycji ekonomicznej, chociaż brakuje koncepcji stabilnej kontynuacji rozwoju polskiej gospodarki .
Polska po pierwszym okresie, nigdy nie miała ujemnego wzrostu gospodarczego, nigdy nie mieliśmy recesji. Polska gospodarka, czasami szybciej a czasami wolniej, ale cały czas rośnie” – mówił w trakcie wykładu.
 
Kierownik działu obsługi bezpośredniej w limanowskim Urzędzie Skarbowym Bogusław Daniel omówił w drugiej części spotkania, aktualne i proponowane w 2017 roku zmiany w systemie podatkowym.
 
Miłym akcentem było wręczenie przez Dyrektor Marię Szkarłat i młodzież z Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera podziękowania za współpracę w dziedzinie krzewienia idei przedsiębiorczości wśród młodzieży prezesowi RSP Józefowi Oleksemu i prezesowi honorowemu Stanisławowi Gągała.